Causa Cafès: Cafès Sostenibles

La darrera i més ambiciosa iniciativa dels idealistes del cafè és el moviment del cafè sostenible, un esforç de gran tenda per reunir a tots, des de coneixedors curiosos fins a ocells, aficionats a la salut i progressistes socials. L’objectiu és combinar-los en una causa comuna contra el sistema de productes de cafè sense rostre que, en el seu èmfasi anònim només en el preu, és la causa final de l’explotació del cafè tant d’éssers humans com de medi ambient.cafè de l'illa de Santa Helena

Una versió de la visió sostenible ha estat implementada per Rainforest Alliance, el segell Eco-OK de la qual certifica que els inspectors Eco-OK han constatat que les granges i les fàbriques de cafè qualificades compleixen una àmplia varietat de criteris ambientals, incloses la diversitat de fauna salvatge, pràctiques no contaminants, i l’ús responsable i limitat dels productes agroquímics, així com criteris socials i econòmics que donen suport al benestar dels agricultors i dels treballadors.

Malauradament, el moviment sostenible actual ofensa alguns partidaris de cafès cultivats orgànicament, que consideren que la idea sostenible és una extrema càlida i difusa que dilueix tot el que han treballat. També molesta els puristes orientats a la qualitat, que consideren que els únics criteris per vendre cafè haurien de ser el bon gust del cafè a la tassa. El temps ens dirà si els objectius inclusius del moviment sostenible es poden convertir en un sistema pràctic amb criteris clars i verificables satisfactoris per a les moltes veus i comunitats apassionades del cafè.Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese